menu

1.1. Látky poškodzujúce ozón a výrobky obsahujúce látky poškodzujúce ozón sú zakázané dovážať a vyvážať *

V Ruskej federácii je Federálna služba pre dohľad nad využívaním prírodných zdrojov (Rosprirodnadzor) autorizovaným federálnym výkonným orgánom pre schvaľovanie žiadostí o vydanie licencií a výkon ďalších povolení pre dovoz a vývoz látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v obchod s tretími krajinami podľa nariadenia vlády Ruskej federácie č. 1567 -r zo dňa 23.09.2010

Informačné materiály na prijatie dodatočných opatrení colnej kontroly zameraných na potlačenie nepresného deklarácie tovaru obsahujúceho látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a zabránenie ich dovozu (vývozu) bez získania licencie, podrobnosti v liste Federálnej colnej služby Ruska č. 14-57 /44508 zo dňa 14.09.2011 Od 19.07.2012. júla 687 sa zistilo, že príchod látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu na územie Ruskej federácie je povolený iba na určitých kontrolných bodoch cez štátnu hranicu Ruskej federácie, pozri uznesenie vláda Ruskej federácie č. 06.07.2012 zo dňa XNUMX

 

Zoznam a skupina Vzorec substancie názov Kód TNVED EAEU
A ja CFCl3 (CFC-11) fluórtrichlórmetán 2903776000
A ja CF2CI2 (CFC-12) difluorodichlórmetán 2903776000
A ja C2F3CI3 (CFC-113) 1,1,2-trifluórtrichlóretán 2903776000
A ja C2F4CI2 (CFC-114) 1,1,2,2-tetrafluorodichlóretán 2903776000
A ja C2F5Cl (CFC-115) pentafluórchlóretán 2903776000
A II CF2BrCl (Halon 1211) difluórchlórbrometán 2903761000
A II CF3Br (Halon 1301) trifluórbrometán 2903762000
A II C2F4Br2 (Halon 2402) 1,1,2,2-tetrafluorodibrometán 2903769000
V I CF3Cl (CFC-13) trifluórchlórmetán 2903779000
V I C2FCl5 (CFC-111) fluórpentachlóretán 2903779000
V I C2F2CI4 (CFC-112) difluórtetrachlóretány 2903779000
V I C3FCl7 (CFC-211) fluoroheptachloropropanes 2903779000
V I C3F2CI6 (CFC-212) difluórhexachloropropány 2903779000
V I C3F3CI5 (CFC-213) trifluórpentachlórpropány 2903779000
V I C3F4CI4 (CFC-214) tetrafluorotetrachloropropanes 2903779000
V I C3F5CI3 (CFC-215) pentafluorotrichloropropanes 2903779000
V I C3F6CI2 (CFC-216) hexafluorodichloropropanes 2903779000
V I C3F7Cl (CFC-217) heptafluorochlórpropány 2903779000
V II CСl4 chlorid uhličitý (CTC) alebo chlorid uhličitý 2903140000
V III C2H3Cl3 **** Tento vzorec neplatí pre 1,1,2-trichlóretán. metylchloroform (MHF), t.j. 1,1,1-trichlóretán 2903190000
C II CHFBr2 (HBFU-21B2) fluorodibrometán 2903793000
C II CHF2Br (HBFU-22B1) difluórbrometán 2903793000
C II CH2FBr (HBFU-31B1) fluórbrometán 2903793000
C II C2HFBr4 (HBFU-21B4) fluórtetrabrometán 2903793000
C II C2HF2Br3 (HBFU-23B3) difluórtribrometán 2903793000
C II C2HF3Br2 (HBFU-23B2) trifluorodibrometán 2903793000
C II C2HF4Br (HBFU-24B1) tetrafluórbrometán 2903793000
C II C2H2FBr3 (HBFU-31B3) fluórtribrometán 2903793000
C II C2H2F2Br2 (HBFU-32B2) difluorodibrometán 2903793000
C II C2H2F3Br (HBFU-33B1) trifluórbrometán 2903793000
C II C2H3FBr2 (HBFU-41B2) fluorodibrometán 2903793000
C II C2H3F2Br (HBFU-42B1) difluórbrometán 2903793000
C II C2H4FBr (HBFU-51B1) fluórbrometán 2903793000
C II C3HFBr6 (HBFU-21B6) fluórhexabrompropán 2903793000
C II C3HF2Br5 (HBFU-22B5) difluórpentabrompropán 2903793000
C II C3HF3Br4 (HBFU-23B4) trifluórtetrabrompropán 2903793000
C II C3HF4Br3 (HBFU-24B3) tetrafluórtribrompropán 2903793000
C II C3HF5Br2 (HBFU-25B2) pentafluorodibrompropán 2903793000
C II C3HF6Br (HBFU-26B1) hexafluórbrompropán 2903793000
C II C3H2FBr5 (HBFU-31B5) fluórpentabrompropán 2903793000
C II C3H2F2Br4 (HBFU-32B4) difluórtetrabrompropán 2903793000
C II C3H2F3Br3 (HBFU-33B3) trifluórtribrompropán 2903793000
C II C3H2F4Br2 (HBFU-34B2) tetrafluorodibrompropán 2903793000
C II C3H2F5Br (HBFU-35B1) pentafluórbrompropán 2903793000
C II C3H3FBr4 (HBFU-41B4) fluórtetrabrompropán 2903793000
C II C3H3F2Br3 (HBFU-42B3) difluórtribrompropán 2903793000
C II C3H3F3Br2 (HBFU-43B2) trifluorodibrompropán 2903793000
C II C3H3F4Br (HBFU-44B1) tetrafluórbrompropán 2903793000
C II C3H4FBr3 (HBFU-51B3) fluórtribrompropán 2903793000
C II C3H4F2Br2 (HBFU-52B2) difluorodibrompropán 2903793000
C II C3H4F3Br (HBFU-53B1) trifluórbrompropán 2903793000
C II C3H5FBr2 (HBFU-61B2) fluorodibrompropán 2903793000
C II C3H5F2Br (HBFU-62B1) difluórbrompropán 2903793000
C II C3H6FBr (HBFU-71B1) fluórbrompropán 2903793000
C III CH2BrCl brómchlórmetán 2903793000
D ****** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru. 1. Chladiace zmesi 3824710000
3824720000
3824740000
3824750000
3824760000
3824770000
382478
3824790000
D ****** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru. 2. Klimatizácie a tepelné čerpadlá 841510
84158100
8415820000
84186100
841869000
D ****** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru. 3. Chladničky 841810200
841810800
841850
841869000
D ****** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru. 4. Výrobníky ľadu, chladiče mlieka 8418
8419
D ****** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru. 5. Mrazničky 841810200
841810800
841830200
841830800
841840200
841840800
841850
841869000
D ****** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru. 6. Sušiče vzduchu 841869000
8479899701
8479899708
D ****** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru. 7. Izolačné štíty, dosky, panely a povlaky rúrok sú pórovité, pričom ako nadúvadlá sa používajú nadúvadlá obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. 3921110000
3921120000
3921131000
3921139000
3921140000
3921190000
D ****** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru. 8. Komponenty, zmesi na báze polyesterov (polyolov) na výrobu polyuretánovej peny (zložka A) 3907202001
3907202009
D ****** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru. 9. Prenosné hasiace prístroje 8424100000
E ja CH3Br metylbromid 2903391100
1 na 20 (66)

 

* Okrem dovozu na colné územie Európske spoločenstvo pre atómovú a (alebo) vyvážať z colného územia EAEU látky poškodzujúce ozón a výrobky obsahujúce látky poškodzujúce ozón uvedené v tomto oddiele, v prípadoch ustanovených nariadením o dovoze na colné územie EAEU a vývoze z colného územia látok ESAE poškodzujúcich ozón a výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (dodatok č. 20 k rozhodnutiu rady ESAE z 21.04.2015. apríla 30 č. XNUMX).

** Tento vzorec neplatí pre 1,1,2-trichlóretán.

*** Okrem výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu kontrolované systémom kontroly vývozu členského štátu EAEU, ktorý je štátom odoslania (štát určenia) tohto tovaru.

 

Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...