DROP-Off Charge

Vyhľadať témy slovníka (povolené regulárne výrazy)

glosár

Termín Definícia
DROP-Off Charge
Poplatok za navrátenie nádoby, ktoré patria k nosiču, v inom ako na miesto určenia uvedené v konosamentu dopravcu mieste.
pohľady - 7382