popis tovaru TH kód FEA Európske spoločenstvo pre atómovú
1. Špeciálne technické prostriedky na tajné prijímanie a registráciu akustických informácií:
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900 1
8518 30 950 0
8518 40
8523 49 450 0
8525 50 000 0
8525 60 000
8527
8529 10 390 0
2. Špeciálne technické prostriedky na tajné vizuálne pozorovanie a zaznamenávanie video informácií: \ t
poskytnuté žiakové vstupné šošovky („pin-hole“) 9002
9006 51 000 0
9006 52 000 9
9006 53 100 0
televízne a videokamery, ktoré majú aspoň jednu z týchto vlastností: maskované ako predmety iných funkčných účelov; so šošovkami so žiakom so vzdialeným vstupom („pin-hole“) 8525 80
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8523 49 450 0
8525 50 000 0
8525 60 000
8527
8529 10 390 0
8521
8523 51
3. Špeciálne technické nástroje na tajné poklepanie na telefonické rozhovory:
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8525 50 000 0
8525 60 000
8527
8529 10 390 0
8519 81 510 0
8519 81 550
8519 81 610
8519 81 650
8519 81 750
8519 81 850
8523 51
8471
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 49 250 0
8523 49 910 1
8523 51 910 1
8523 59 910 1
8523 80 910 1
8527
5. Špeciálne technické prostriedky na tajnú kontrolu poštových správ a zásielok 9022 19 000 0
6. Špeciálne technické prostriedky na tajný výskum predmetov a dokumentov, vrátane prenosných maloplošných fluoroskopických, röntgenových televízií a röntgenových zariadení 9022 19 000 0
7. Špeciálne technické prostriedky na tajné prenikanie a kontrolu priestorov, vozidiel a iných objektov: \ t
prostriedky na otváranie blokovacích zariadení 8301 70 000 0
prenosné maloplošné fluoroskopické, röntgenové televízne a röntgenové zariadenia 9022 19 000 0
8526 10 000 9
8526 91
8471
8505 90 200
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 49 250 0
8523 49 910 1
8523 51 910 1
8523 59 910 1
8523 80 910 1
8527
10. Osobitné technické prostriedky na súkromnú identifikáciu 9019 10 900 9
11. Špeciálne technické prostriedky na tajnú registráciu psychofyziologických reakcií človeka 9019 10 900 9

V Ruskej federácii je schváleným federálnym výkonným orgánom pre schvaľovanie žiadostí o udelenie licencie a spracovanie iných povolení na dovoz špeciálnych technických zariadení určených na tajné získavanie informácií v obchode s tretími krajinami Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie (FSB Ruska).

Podľa Denis Ilyin, zástupcu generálneho riaditeľa medzinárodnej obchodnej spoločnosti, spoločnosť aktívne hľadá partnerov, ktorí začnú tranzit vo veľkých množstvách, napríklad ako dopravník.
15:45 08-07-2020 Viac podrobností ...
Diaľnica Moskva - Kazaň je jednou z častí medzinárodnej dopravnej trasy Európa - západ Čína, ktorá je zahrnutá do komplexného plánu modernizácie a rozširovania hlavnej dopravnej infraštruktúry Ruskej federácie.
15:40 08-07-2020 Viac podrobností ...
Radiačný nebezpečný predmet prišiel z Nemecka v kontajneri do ruskej spoločnosti.
21:18 07-07-2020 Viac podrobností ...