menu
malé vozidlá

Preprava malých vozidiel poháňaných lítiovými batériami

Klasifikácia malých vozidiel poháňaných lítium-iónovými batériami, ak sa prepravujú ako náklad.

malý preprava s lítiovou batériou, to, vzduchové koleso, mono koleso, gyroskopický skúter, elektrický skúter, elektrický bicykel a potápačské pohonné jednotky musí klasifikovať  OSN 3171ako vozidlo na batériu, príp  OSN 3481, Lítium-iónové batérie obsiahnuté v zariadeniach s triedou nebezpečnosti 9.

V osobitnom ustanovení A214, ktoré je zakotvené v pravidle OSN 3171 „Vozidlo na batériu“ definuje pojem spojený s klasifikáciou „vozidiel“ poháňaných spaľovacími motormi, palivovými článkami a batériami a „vybavenia“ poháňaných lítiovými batériami.

Súčasné znenie osobitného ustanovenia A214 v 62. vydaní DGP je toto:

 • A214 (388) OSN 3166 sa vzťahujú na vozidlá poháňané spaľovacími motormi, ktoré používajú horľavé kvapaliny alebo horľavé plyny alebo palivové články.
 • Podľa tohto nariadenia by sa mali klasifikovať vozidlá poháňané motorom na palivové články OSN 3166 „Vozidlo, palivový článok, horľavý plyn prispôsobený horľavému plynu“ alebo OSN 3166 „Vozidlo, palivový článok, horľavá kvapalina“, podľa vhodnosti. Tieto záznamy zahŕňajú hybridné elektrické vozidlá poháňané palivovými článkami aj spaľovacími motormi s kvapalnými batériami, sodíkovými batériami, lítium-kovovými batériami alebo lítium-iónovými batériami prenášanými s nainštalovanými batériami.
 • Ostatné vozidlá, na ktorých je namontovaný spaľovací motor, by sa mali zatriediť do položiek OSN 3166 „Vozidlo poháňané horľavými plynmi“ alebo OSN 3166 „Vozidlo jazdiace na horľavé kvapaliny“, podľa potreby. Tieto záznamy zahŕňajú hybridné elektrické vozidlá poháňané spaľovacím motorom a kvapalnými batériami, sodíkovými batériami, lítium-kovovými batériami alebo lítium-iónovými batériami prenášanými s nainštalovanými batériami.
 • Ak je vozidlo poháňané spaľovacím motorom poháňaným horľavou kvapalinou a horľavým plynom, musí sa klasifikovať podľa predpisu. OSN 3166 "Vozidlo poháňané horľavými plynmi".

OSN 3171 sa vzťahuje iba na vozidlá napájané z tekutých batérií, sodíkových batérií, lítiových kovových batérií alebo lítium-iónových batérií a na zariadenia napájané z mokrých batérií alebo sodíkových batérií, ktoré sa prepravujú s týmito batériami.

Na účely tohto dokumentu sú vozidlá samohybné vozidlá určené na prepravu jednej alebo viacerých osôb alebo tovaru.

Príkladom takýchto vozidiel sú osobné automobily, motocykle, skútre, troj- a štvorkolesové vozidlá alebo motocykle, nákladné vozidlá, lokomotívy, bicykle (šliapané na pedále) a iné vozidlá tohto typu (napríklad samovyvažovacie vozidlá alebo vozidlá, ktoré nie sú vybavené minimálne jedno miesto na sedenie), invalidné vozíky, traktory na trávu, poľnohospodárske a stavebné zariadenia s vlastným pohonom, člny a lietadlá.

Patria sem vozidlá prepravované v obaloch. V takom prípade môžu byť niektoré časti vozidla od neho oddelené a zabudované do kontajnera.

Príkladom vybavenia sú kosačky, zametače alebo modely lodí a modely lietadiel.

Mali by sa zaznamenávať zariadenia napájané z lítiových kovových batérií alebo lítium-iónových batérií

 • OSN 3091 lítiové kovové batérie obsiahnuté v zariadení alebo OSN 3091 lítiové kovové batérie balené s príslušenstvom;
 • OSN 3481 lítium-iónové batérie obsiahnuté v zariadení alebo OSN 3481 lítium-iónové batérie zabalené podľa potreby.

Lítium-iónové batérie alebo lítiové kovové batérie nainštalované v jednotke na prepravu nákladu určenej iba na napájanie externej jednotky na prepravu nákladu by sa mali priradiť k nariadeniu. OSN 3536, lítiové batérie nainštalované v jednotke na prepravu nákladu.

Klasifikácia

Pretože tieto malé vozidlá poháňané lítiovými batériami spĺňajú definíciu „vozidiel“ v osobitnom ustanovení A214 a keďže sú poháňané lítium-iónovou batériou, správna klasifikácia pre tieto malé vozidlá je OSN 3171, batériové auto. Preto musia byť zabalené v súlade s pokynmi na balenie 952.

Existuje niekoľko dôležitých bodov týkajúcich sa použitia OSN 3171 pre tieto malé vozidlá:

 1. lítiové články a akumulátory musia byť typu, ktorý úspešne absolvoval príslušné skúšky uvedené v pododdiele 38.3 Príručky OSN o testoch a kritériách a musí mať Súhrnná správa o teste OSN 38.3 - dokument so súhrnnými údajmi, ktorý potvrdzuje, že batérie boli testované na zhodu s bezpečnostnými požiadavkami UN 38.3;
 2. menovanie v OSN 3171 neobsahuje žiadne výnimky z úplného uplatňovania Pravidiel, t.j. neexistujú žiadne výnimky pre vozidlá obsahujúce lítium-iónové batérie s obsahom menším ako 100 Ut.;
 3. závažia netto požadované vo Vyhlásení odosielateľa pre OSN 3171sa rovná čistej hmotnosti celého vozidla. Pre lítium-iónovú batériu vo vozidle alebo balení nie je stanovený hmotnostný limit a rozdiel v čistom množstve sa líši iba medzi osobným a nákladným lietadlom;
 4. ak sa lítiová batéria vyberie z vozidla a zabalí sa oddelene od vozidla do rovnakého vonkajšieho obalu, potom sa podľa inštrukcie na balenie 952 klasifikácia stane OSN 3481, používajú sa lítium-iónové batérie, balené s vybavením a Pokyny na balenie 966Alebo OSN 3091, používajú sa lítiové kovové batérie, balené s vybavením a Pokyny na balenie 969.

Pri príprave na prepravu tohto tovaru sa odporúča okamžite kontaktovať zasielateľov tohto tovaru, aby sa zabezpečilo, že si budú zasielatelia vedomí požiadavky na zatriedenie pod číslo OSN 3171 a mať všetky potrebné dokumenty.

Pomôžeme vám priviesť a zabezpečiť elektrické bicykle, elektrické skútre a ďalšie malé vozidlá cez Vladivostok.
Poslať požiadavku

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu