menu

Získavanie vysvetlení je forma colnej kontroly, ktorá spočíva v získaní informácií týkajúcich sa vykonávania colnej kontroly od colných úradníkov od dopravcov, deklarantov a iných osôb, ktoré tieto informácie majú.

Vysvetlenia sa vypracúvajú vyhotovením colného dokumentu, ktorého formu určuje Komisia. Ak je potrebné zavolať osobe na poskytnutie vysvetlení, colný orgán vyhotoví oznámenie, ktoré sa doručí alebo zašle volanej osobe

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

  1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu