menu

Zoznam kódov klasifikácie rozpočtu odporúčaných na použitie účastníkmi zahraničnej hospodárskej činnosti pri platení ciel a iných platieb do federálneho rozpočtu

Názov platby Odporúčaný federálny príjemový kód na platbu
1 Daň z pridanej hodnoty na tovar dovážaný na územie Ruskej federácie 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Spotrebné dane na tovar dovážaný na územie Ruskej federácie 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Vývozné clá na ropu 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Vývozné clá na zemný plyn 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Vývozné clá na tovar vyrobený z ropy 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Ostatné vývozné clá 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Clá 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Clá, daneplatené jednotlivcami s jednotnou colnou sadzbou, daňami alebo vo forme súhrnnej colnej platby 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Preddavky na budúce colné a iné platby 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Kaucia na zabezpečenie platby colných a iných platieb 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Dovozné clá (iné clá, dane a poplatky s rovnocenným účinkom) zaplatené v súlade s prílohou č. 5 k Zmluve o Eurázijskej hospodárskej únii 29 v máji 2014 (suma platby (prepočty, nedoplatky a nedoplatky) na zodpovedajúcu platbu vrátane zrušené) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Dovozné clá (iné clá, dane a poplatky s rovnocenným účinkom) zaplatené v súlade s prílohou č. 5 k Zmluve o Eurázovej hospodárskej únii 29 v máji 2014 (úroky a úroky z príslušnej platby) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Osobitné, antidumpingové a vyrovnávacie clá zaplatené v súlade s prílohou č. 8 k Zmluve o euroasijskej hospodárskej únii 29 v máji 2014 (suma platby (prepočet, nedoplatky a nedoplatky na príslušnej platbe vrátane zrušeného) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Osobitné, antidumpingové a vyrovnávacie clá zaplatené v súlade s prílohou č. 8 k Zmluve o euroasijskej hospodárskej únii 29 v máji 2014 (úroky a úroky z príslušnej platby) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Dočasné osobitné, dočasné antidumpingové a dočasné kompenzačné clá zaplatené v súlade s prílohou č. 8 k Zmluve o euroasijskej hospodárskej únii 29 v máji 2014 (suma platby (prepočty, nedoplatky a nedoplatky na príslušnej platbe vrátane zrušených)) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Dočasné osobitné, dočasné antidumpingové a dočasné kompenzačné clá zaplatené v súlade s prílohou č. 8 k Zmluve o euroasijskej hospodárskej únii 29 v máji 2014 roka (úroky a úroky z príslušnej platby) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Poplatok za použitie (výška poplatku zaplateného za koleso preprava (podvozok) a ich prípojné vozidlá dovážané do Ruskej federácie, s výnimkou kolesových vozidiel (podvozok) a ich prípojných vozidiel dovážaných z územia Bieloruskej republiky) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Poplatok za použitie (pokuta za oneskorenú platbu poplatku zaplateného za kolesové vozidlá (podvozok) a prípojné vozidlá dovezené do Ruskej federácie, s výnimkou kolesových vozidiel (podvozok) a ich prípojných vozidiel dovezených z územia Bieloruskej republiky) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Poplatok za použitie (výška poplatku zaplateného za kolesové vozidlá (podvozok) a ich prípojné vozidlá dovezené do Ruskej federácie z územia Bieloruskej republiky) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Poplatok za použitie (pokuty za oneskorené zaplatenie poplatku za kolesové vozidlá (podvozok) a prípojné vozidlá za tieto vozidlá dovezené do Ruskej federácie z územia Bieloruskej republiky) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Poplatok za využitie (výška poplatku zaplateného za vozidlá s vlastným pohonom a ich prípojné vozidlá dovezené do Ruskej federácie, s výnimkou vozidiel s vlastným pohonom a prívesov dovezených z územia Bieloruskej republiky) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Poplatok za využitie (výška poplatku zaplateného za motorové vozidlá s vlastným pohonom a ich prípojné vozidlá dovezené do Ruskej federácie z územia Bieloruskej republiky) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 stáť clo o predbežných rozhodnutiach o klasifikácii tovaru podľa jednotnej nomenklatúry komodít zahraničnej hospodárskej činnosti colnej únie 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Štátna povinnosť vydávať kontrolné známky s dvojrozmerným čiarovým kódom, ktoré obsahujú identifikátor zjednoteného štátneho automatizovaného informačného systému na zaznamenávanie objemu výroby a obehu etylalkoholu, alkoholu a výrobkov obsahujúcich alkohol na označovanie alkoholických nápojov 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Ostatné príjmy z kompenzácie výdavkov federálneho rozpočtu (federálne štátne orgány, Ruská banka, riadiace orgány štátnych mimorozpočtových fondov Ruskej federácie) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Finančné prostriedky z vyradenia a predaja skonfiškovaného a iného majetku prevedeného na príjem Ruskej federácie (v zmysle predaja zásob tohto majetku) (ostatné finančné prostriedky z vyradenia a predaja zhabaného a iného majetku prevedeného na príjem Ruskej federácie) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Finančné prostriedky zaplatené dovozcami colným orgánom za vydávanie kontrolných známok 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Pokuty (pokuty) za porušenie právnych aktov, ktoré sú v súlade s právom Európskej hospodárskej únie, právnymi predpismi Ruskej federácie o clách (vylúčené od 1. januára 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Pokuty (pokuty) za porušenie menovej legislatívy Ruskej federácie a aktov orgánov pre reguláciu meny, ako aj legislatívy Ruskej federácie v oblasti kontroly vývozu (vylúčené od 1. januára 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Pokuty (pokuty) za porušenie právnych predpisov Ruskej federácie o základoch ústavného systému Ruskej federácie, o štátnej moci Ruskej federácie, o verejnej službe Ruskej federácie, o voľbách a referendách Ruskej federácie, o komisárovi pre ľudské práva v Ruskej federácii (vylúčené od 1. januára 2020) rok) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Peňažné pokuty (pokuty) a iné sumy vybrané od osôb, ktoré sa dopustili spáchania trestných činov, a na náhradu škody na majetku pripísanej do federálneho rozpočtu. 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Ostatné príjmy z peňažných pokút (pokút) a iných súm náhrady škody pripísaných do federálneho rozpočtu 153 1 16 90010 01 6000 140
1 na 20 (33)

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

  1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...