menu

Aké by malo byť označenie na výrobku, ktorý nepodlieha necolnej regulácii

0

V prípade, že váš produkt nie je potrebné vyhlásenie o zhode ani certifikát o zhode, štítky nesmú byť označené značkou EAC. Ostatné požiadavky zostávajú rovnaké, menovite, všetko musí byť v ruštine.

Ak sa produkt nájde značkovanie s označením EAC môže byť vyhlásenie odmietnuté a prinútené prepustiť tovar do vhodného postupu, ktorý podnikne kroky na odstránenie tohto porušenia, t. zaznamenávanie tovaru.

Ako základ použitia: odseky. 1 a odseky 9 n.1 st.125 TC EAEU - ktoré odhalilo porušenie zákona. Označenie na obale (EAC) obsahuje informácie, ktoré môžu spotrebiteľa uviesť do omylu.

# 30