menu
Dohoda o prijatí jednotných technických požiadaviek na kolesové vozidlá, vybavenie a časti zariadení, ktoré sa môžu inštalovať a / alebo používať na kolesových vozidlách, a na podmienky vzájomného uznávania schválení vydaných na základe týchto požiadaviek \ t

Zoznam zmluvných strán dohody 1958 roka

kód krajiny Zmluvné strany Dátum pristúpenia
E 1 Nemecko 28.01.1966
E 2 Francúzsko 20.06.1959
E 3 Taliansko 26.04.1963
E 4 Holandsko 29.08.1960
E 5 Švédsko 20.06.1959
E 6 Belgicko 05.09.1959
E 7 maďarsko 02.07.1960
E 8 Česká republika 01.01.1993
E 9 španielsko 10.10.1961
E 10 Srbsko 12.03.2001
E 11 Spojené kráľovstvo 16.03.1963
E 12 Rakúsko 11.05.1971
E 13 Luxembursko 12.12.1971
E 14 Švajčiarsko 28.08.1973
E 16 Nórsko 04.04.1975
E 17 Fínsko 17.09.1976
E 18 Dánsko 20.12.1976
E 19 Rumunsko 21.02.1977
E 20 Poľsko 13.03.1979
E 21 Portugalsko 28.03.1980
E 22 Ruská federácia 17.02.1987
E 23 Grécko 05.12.1992
E 24 Ireland9 24.03.1998
E 25 Chorvátsko 08.10.1991
E 26 Slovinsko 25.06.1991
E 27 Slovensko 01.01.1993
E 28 bielorusko 02.07.1995
E 29 Estónsko 01.05.1995
E 30 Moldavská republika 20.11.2016
E 31 Bosna a Hercegovina 06.03.1992
E 32 Lotyšsko 18.01.1999
E 34 Bulharsko 21.01.2000
E 35 Kazachstan 08.01.2011
E 36 Litva 29.03.2002
E 37 Turecko 27.02.1996
E 39 Azerbajdžan 14.06.2002
E 40 Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko 17.11.1991
E 42 Európska únia8 24.03.1998
E 43 Japonsko 24.11.1998
E 45 Austrália 25.04.2000
E 46 Ukrajina 30.06.2000
E 47 Južná Afrika 17.06.2001
E 48 Nový Zéland 26.01.2002
E 49 cyprus 01.05.2004
E 50 Malta 01.05.2004
E 51 Kórejská republika 31.12.2004
E 52 Malajzia 04.04.2006
E 53 Thailand 01.05.2006
E 54 Albánsko 05.11.2011
E 56 čierna Hora 03.06.2006
E 57 San Maríno 26.01.2016
E 58 Tunisko 01.01.2008
E 60 Georgia 25.05.2015
E 62 egypt 03.02.2013

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

  1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu