menu

Opis typických systémov vyhlásenia o zhode

Schéma deklarácie 1d

Schéma 1d obsahuje nasledujúce postupy:

 • tvorba a analýza technickej dokumentácie;
 • vykonávanie kontroly výroby;
 • testovanie vzoriek výrobkov;
 • prijatie a registráciu vyhlásenia o zhode;
 • podaním jediného odvolania.

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že výrobný proces je stabilný a zabezpečí, aby vyrobené výrobky boli v súlade s technickými predpismi, vyhotovuje technickú dokumentáciu a analyzuje ju.

Žiadateľ zabezpečuje kontrolu výroby.

V záujme kontroly zhody výrobkov s požiadavkami technických predpisov vykonáva žiadateľ skúšky vzoriek výrobkov. Testy vzoriek výrobkov sa vykonávajú podľa výberu žiadateľa v skúšobnom laboratóriu alebo v akreditovanom skúšobnom laboratóriu.

Žiadateľ vypracuje vyhlásenie o zhode a zaregistruje ho podľa zásady notifikácie.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Schéma deklarácie 2d

Schéma 2d obsahuje nasledujúce postupy:

 • tvorba a analýza technickej dokumentácie;
 • testovanie šarže výrobkov (jeden výrobok);
 • prijatie a registráciu vyhlásenia o zhode;
 • podaním jediného odvolania.

Žiadateľ vytvorí technickú dokumentáciu a vykoná analýzu.

Žiadateľ vykonáva skúšky vzoriek výrobkov (jeden výrobok), aby zabezpečil potvrdenie deklarovanej zhody výrobkov s požiadavkami technických predpisov. Testy vzoriek výrobkov (jednotlivých výrobkov) sa vykonávajú podľa výberu žiadateľa v skúšobnom laboratóriu alebo v akreditovanom skúšobnom laboratóriu.

Žiadateľ vypracuje vyhlásenie o zhode a zaregistruje sa podľa zásady oznamovania.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Schéma deklarácie 3d

Schéma 3d obsahuje nasledujúce postupy:

 • tvorba a analýza technickej dokumentácie;
 • vykonávanie kontroly výroby;
 • testovanie vzoriek výrobkov;
 • prijatie a registráciu vyhlásenia o zhode;
 • podaním jediného odvolania.

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že výrobný proces je stabilný a zabezpečí, aby vyrobené výrobky boli v súlade s technickými predpismi, vyhotovuje technickú dokumentáciu a analyzuje ju.

Žiadateľ zabezpečuje kontrolu výroby.

V záujme kontroly zhody výrobkov s požiadavkami technických predpisov vykonáva žiadateľ skúšky vzoriek výrobkov. Testy vzoriek výrobkov sa vykonávajú v akreditovanom skúšobnom laboratóriu.

Žiadateľ vypracuje vyhlásenie o zhode a zaregistruje sa podľa zásady oznamovania.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Schéma deklarácie 4d

Schéma 4d obsahuje nasledujúce postupy:

 • tvorba a analýza technickej dokumentácie;
 • testovanie šarže výrobkov (jeden výrobok);
 • prijatie a registráciu vyhlásenia o zhode;
 • podaním jediného odvolania.

Žiadateľ vytvorí technickú dokumentáciu a vykoná analýzu.

Žiadateľ vykonáva skúšky vzoriek výrobkov (jeden výrobok), aby zabezpečil potvrdenie deklarovanej zhody výrobkov s požiadavkami technických predpisov. Testy vzoriek výrobkov (jeden výrobok) sa vykonávajú v akreditovanom skúšobnom laboratóriu.

Žiadateľ vypracuje vyhlásenie o zhode a zaregistruje sa podľa zásady oznamovania.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Schéma deklarácie 5d

Schéma 5d obsahuje nasledujúce postupy:

 • tvorba a analýza technickej dokumentácie;
 • vykonávanie kontroly výroby;
 • vykonávanie výskumného (testovacieho) typu;
 • prijatie a registráciu vyhlásenia o zhode;
 • podaním jediného odvolania.

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že výrobný proces je stabilný a zabezpečuje deklarovanú zhodu vyrábaných výrobkov s požiadavkami technických predpisov, vytvára technickú dokumentáciu a analyzuje ju.

Žiadateľ zabezpečuje kontrolu výroby.

Certifikačný orgán pre výrobky (akreditované skúšobné laboratórium) v súlade so svojím rozsahom akreditácie a v mene žiadateľa vykonáva štúdiu o type výrobkov jedným z týchto spôsobov:

 • výskumná vzorka pre plánovanú výrobu ako typický zástupca všetkých budúcich výrobkov;
 • analýza technickej dokumentácie, testovanie vzoriek výrobkov alebo kritických komponentov výrobkov.

Výsledky typovej štúdie sa zaznamenávajú v závere (osvedčenie o zhode) a (alebo) v protokole, v ktorom akreditované skúšobné laboratórium hodnotí zhodu typu výrobku so stanovenými požiadavkami.

Žiadateľ vypracuje vyhlásenie o zhode a zaregistruje sa podľa zásady oznamovania.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Schéma deklarácie 6d

Schéma 6d obsahuje nasledujúce postupy:

 • vypracovanie a analýza technickej dokumentácie, ktorá nevyhnutne obsahuje osvedčenie pre systém riadenia (kópia osvedčenia) vydané certifikačným orgánom systémov riadenia, ktoré potvrdzuje súlad systému riadenia s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch;
 • vykonávanie kontroly výroby;
 • testovanie vzoriek výrobkov;
 • prijatie a registráciu vyhlásenia o zhode;
 • kreslenie jednej ochrannej známky;
 • kontrola stability systému riadenia.

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie stability systému riadenia a výrobných podmienok na výrobu výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky technických predpisov, vytvára technickú dokumentáciu a analyzuje ju, pričom zohľadňuje skutočnosť, že v technickom predpise, pre ktorý je zhoda, možno ustanoviť jeden alebo viac dokumentov certifikácia systému riadenia.

Žiadateľ zabezpečuje kontrolu výroby a informuje certifikačný orgán systémov riadenia o všetkých plánovaných zmenách v systéme riadenia.

Žiadateľ vykonáva testovanie vzoriek výrobkov. Testy vzoriek výrobkov sa vykonávajú v akreditovanom skúšobnom laboratóriu.

Žiadateľ vypracuje vyhlásenie o zhode a zaregistruje sa podľa zásady oznamovania.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Certifikačný orgán systému riadenia vykonáva kontrolu vykonávania certifikovaného systému riadenia.

Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly negatívne, žiadateľ urobí jedno z týchto rozhodnutí:

 • pozastaviť vyhlásenie o zhode;
 • zrušiť vyhlásenie o zhode.

Žiadateľ vykoná zápis do Jednotného registra vydaných osvedčení o zhode a registrovaného vyhlásenia o zhode vydaného v jedinej forme.

Súhrnná tabuľka typických systémov deklarovania zhody
Číslo obvodu Prvok schémy Aplikácia žiadateľ Doklad potvrdzujúci, že
Testovanie výrobkov, typ výskumu Odhad produkcie Riadenie výroby
1D testovanie výrobku vykonáva výrobca - Výroba pod dohľadom výrobcu Pre sériové produkty Výrobca štátu - člen colnej únie alebo osoba poverená zahraničným výrobcom na území colnej únie Vyhlásenie o zhode pre sériovú výrobu
2D šaržové testovanie výrobkov (jeden výrobok) vykonáva žiadateľ - - Pre sériovú výrobu (jeden výrobok) Výrobca, predajca (dodávateľ) štátu - člen colnej únie alebo osoba poverená zahraničným výrobcom na území colnej únie Vyhlásenie o zhode pre výrobnú dávku (jednotlivá položka)
3D testovanie vzoriek výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu (centrum) \ t - Výroba pod dohľadom výrobcu Pre sériové produkty Výrobca štátu - člen colnej únie alebo osoba poverená zahraničným výrobcom na území colnej únie Vyhlásenie o zhode pre sériovú výrobu
4D šaržové testovanie výrobkov (jeden výrobok) v akreditovanom skúšobnom laboratóriu (centrum) - - Pre sériovú výrobu (jeden výrobok) Výrobca, predajca (dodávateľ) štátu - člen colnej únie alebo osoba poverená zahraničným výrobcom na území colnej únie Vyhlásenie o zhode pre výrobnú dávku (jednotlivá položka)
5D typová skúška - Výroba pod dohľadom výrobcu Pre sériové produkty Výrobca štátu - člen colnej únie alebo osoba poverená zahraničným výrobcom na území colnej únie Vyhlásenie o zhode pre sériovú výrobu
6D testovanie vzoriek výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu (centrum) \ t certifikáciu systému riadenia a kontrolu kontroly certifikačným orgánom systému riadenia Výroba pod dohľadom výrobcu Vyhlásenie o zhode pre sériovú výrobu

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...